Bitches

 

Lyckoshellans My Wish Come True

"Blossa"

CK

~~

Stamtavla / Pedigree

Lyckoshellans Once Upon A Time

"Loka"

CK

~~

Stamtavla / Pedigree >>

Lyckoshellans Super Nova

"Grappa"

R CC

~~

Stamtavla/ Pedigree >>

 

Lyckoshellans Taste Of Hope

"Smurfan"

Exc

~~

Stamtavla / Pedigree >>

SE Jun V-17

Lyckoshellans Yes My Lady

"Minttu"

CC, Cacib R CC

~~

Stamtavla / Pedigree >>

 

Living on breeders terms

Lyckoshellans Wish For The Moon

"Djinn"

CK

~~

Stamtavla/ Pedigree >>

Lyckoshellans Blue Jean

"Diva"

b. 2018-09-19

CK

~~

Stamtavla / Pedigree >>

Lyckoshellans Spark In The Dark

"Cava"

2018-05-21

~~

Stamtavla / Pedigree >>

 

Our Veteran Ladies

Lyckoshellans Dirty Dancing

"Tassa"

CC, Cacib, R CC

~~

Stamtavla / Pedigree >>

Lyckoshellans In Cute Design

"Rosita"

CC, R CC, R-Cacib

~~

Stamtavla / Pedigree >>

 

Previously breeding bitches

"Ingrid"

Lyckoshellans Never To Late

*

Stamtavla / Pedigree >>

"Daisie"

Lyckoshellans Lovely Moment

2013-2018

CK

*

Stamtavla / Pedigree >>

 

"Tequila"

Lyckoshellans Hallelujah Moment

CK

*

Stamtavla / Pedigree >>

 

 

 

 

"Myran"

Lyckoshellans Just A Taste Of Fame

Exc

*

Stamtavla / Pedigree >>

 

"Lovis"

Lyckoshellans Guess What

CK

*

Stamtavla / Pedigree >>

 

"Filippa"

Lyckoshellans Believe In Me

2006 - 2019

R-Cac

*

Stamtavla / Pedigree >>

 

"Soda"

Lyckoshellans Angel In The Night

2005 - 2013

CK

Stamtavla / Pedigree >>

"Skrållan"

Lundecock's So What

2004-2017

CK

*

Stamtavla / Pedigree >>

 

"Jaffa"

Lundecock's Look at Me

2003-2016

*

Stamtavla / Pedigree >>