Vår R-kull  / Our R-litter

 

2015-08-29

0 + 1 trf

~~

Lyckoshellans Really Supernatural

 

Gosbäckens Robin Zonett ( CK )

Owner: Gosbäckens kennel

 

Lyckoshellans My Wish Come True ( CK )

 

8 veckor / weeks

~~

7 veckor / weeks

~~

6 veckor / weeks

~~

5 veckor / weeks

~~

4 veckor / weeks

~~

24 dagar / days

~~

2 veckor / weeks

~~

10 dygn / days

~~