"Nisse"

Lyckoshellans X-MAS Elf

R-CC

~~

Stamtavla / Pedigree >>

 

"Chivas"

DK UCH DK V-15 SE UCH

Lyckoshellans Eternal Wish

~~

Stamtavla / Pedigree >>