Photo

 

2020

April .....

07 I Glad Påsk / Happy Easter  Nytt

Mars .....

19 I Mixed photos

Februari .....

21 I Lyckoshellans Fortunate Son 17 month 

21 I Lyckoshellans Yes My Lady

2019

December .....

Christmas / New Year

Oktober .....

02 I Lyckoshellans Fortunate Son 14 month 

Augusti .....

05 I Mixed pictures

Juli .....

07 I Lyckoshellans Fortunate Son 10 month

07 I Lyckoshellans In Cute Design 7 year and 10 month

07 I Lyckoshellans Yes My Lady, 2 year

Maj.....

11 I Kennelträff

11 I Kennelträff